sábado, 2 de octubre de 2010

Amenaza de primer orden hacia el sistema sanitario de Ourense: La Xunta planea la construcción de centros sanitarios ourensanos con capital privado

La construcción de centros sanitarios (siguiente fase del plan director CHOU, centro salud O couto, A Valenzá, Pontedeva....) con capital privado (PPP-PFI..) está a punto de ser aprobada para la provincia de Ourense tras haberse hecho ya de esta forma en Vigo y Pontevedra, tirando por tierra todas las previsiones del Plan Director de Infraestructuras Sanitarias 2008-2013.Dicho Plan directir, aprobado en su día por el gobierno bipartito PSOE-BNG de la Xunta afrontaba todo el esfuerzo inversor con capital público  a través de fórmulas financieras con la Sociedad Pública de Investimentos (SPI- Consellería de Economía).

Expertos de prestigio nacional y autonómico expusieron ayer en un debate-conferencia organizado por la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública en Ourense el enorme riesgo que supone para el sistema público sanitario gallego y la amenaza a corto-medio plazo para el propio presupuesto del conjunto de la autonomía gallega. 

Dejamos dos enlaces a noticias de La Voz de Galicia y La Región:

**Alertan de los efectos de la construcción de centros de salud con dinero privado

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública denuncia la paralización del plan director del Chou. LA VOZ DE GALICIA (OURENSE), 2-10-2010
**Expertos alertan del coste de las obras sanitarias con capital privado
Esta modalidad, según sus cálculos, puede llegar a multiplicar por cinco el presupuesto de centros de salud y hospitales. LA REGION, 2-10-2010.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


2 comentarios:

Un enfermeiro de guarda dijo...

Parece mentira que un goberno que se dí dialogante, e que cree na unidade de España, non sexa capaz de escoitar os berros afogados dos veciños e veciñas de Madrid e Valencia aterrados polas consecuencias dun sistema sanitario público en máns privadas. Máis que unha privatización é unha rendición e unha submisión absoluta ao capital que financia as campañas políticas.

David Simón dijo...

SANIDADE COMPROMETE A LICITACIÓN SIMULTÁNEA DE 19 NOVOS CENTROS DE SAÚDE ANTES DE FINAL DE ANO

􀂃 O custo total aproximado do investimento ascende a case 60 millóns de euros
􀂃 Estas infraestruturas inclúense no Plan de Modernización de Infraestruturas
Sanitarias 2010-2013 para mellorar a asistencia e responder axeitadamente ás
necesidades dos cidadáns
􀂃 A sanidade en Galicia é 100% pública, mantendo a titularidade, a xestión, e o control sobre a calidade do servizos prestados
A conselleira de Sanidade, Pilar Farjas Abadía, presentou esta mañá ao Consello da
Xunta un informe sobre o estudo de viabilidade para a construción, conservación e
explotación de 19 novos centros de saúde de toda Galicia. Estes centros distribúense na
área sanitaria da Coruña (Arteixo-Vilarrodís, Malpica-Buño, Cambre-O Temple, Culleredo-
O Portádego); na área de Ferrol (Ares, A Capela-As Neves); na de Ourense (O Vinteún,
Ribadavia, Barbadás-Valenzá, Pontedeva), na de Santiago (Ames- Milladoiro, Galeras,
Conxo), na de Vigo (Oia, Tui, Gondomar), na de Pontevedra (Marín, Nigrán-Panxón, Illa
Arousa).
A fórmula de financiamento é o modelo de pagamento aprazado ou pagamento por
dispoñibilidade, o que garante que a xestión é 100% pública por parte da Consellería de
Sanidade, que é a que mantén a titularidade do servizo e controla a calidade dos
servizos prestados.
O obxecto da concesión para a empresa concesionaria será a redacción do proxecto e
execución das obras, así como mantemento, conservación e reposición. A concesión
tamén inclúe a prestación dos servizos non sanitarios e a explotación. O investimento
ascende a 59,4 millóns de euros.
O contrato de arrendamento permite garantir o bo funcionamento dos centros de saúde,
independentemente do lugar de Galicia onde se sitúen, e aforra estes gastos aos
concellos dando resposta por parte da Xunta de Galicia á petición reiterada das súas
solicitudes neste senso.
Plan de Modernización das Infraestruturas
A construción destes centros de saúde enmárcase no Plan de Modernización de
Infraestruturas Sanitarias, que garante o carácter público de todos os investimentos e a
prestación sanitaria universal e gratuíta para todos os galegos.
En materia de infraestruturas a Consellería de Sanidade está a dar un pulo no que,
ademais do reforzo en primaria, destaca o pulo na Coruña, en Ourense e en Ferrol, para
finalizar as obras dos hospitais de referencia destas tres áreas; así como nas cidades de
Vigo e Pontevedra coa construción dos novos hospitais, así como do equipamento do
hospital Lucus Augusti e a súa posta en funcionamento.
Gabinete de Comunicación
San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 238/42/51 - Fax: 981 541 252/41
Correo-e: gabinete@xunta.es
INFORMACIÓN AOS MEDIOS
Consello da Xunta
Entre outros aspectos, este plan mellora a sostibilidade económica sanitaria, social,
territorial e ambiental da rede de centros sanitarios do Sergas; redúcense os custos
enerxéticos e de mantemento, e increméntase a eficiencia dos servizos non sanitarios
asociados.
Tamén reforza a Atención Primaria e impulsa a xeración de emprego, tanto a curto
prazo, para a construción das infraestruturas, como a longo prazo, para levar a cabo as
tarefas de mantemento
Todo isto no marco da Estratexia Sergas 2014, que define os obxectivos estratéxicos e
as liñas de actuación que debe seguir o Servizo Galego de Saúde nos vindeiros anos
para acadar a transformación do sistema de saúde e consolidar un modelo sanitario
innovador, centrado nos cidadáns, e que asegure a continuidade asistencial, a
seguridade, a eficiencia e a implicación dos profesionais.
http://www.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=85539&name=DLFE-8403.pdf