miércoles, 7 de julio de 2010

18 de xullo. Homenaxe nacional ás vítimas do franquismo en A Illa de San Simón.

18 de xullo. Homenaxe nacional ás vítimas do franquismo en San Simón.

O 18 de xullo, as asociacións pola recuperación da memoria histórica de Galiza que asinamos a Iniciativa Galega pola Memoria, imos levar a cabo unha homenaxe nacional ás vítimas do franquismo na Illa de San Simón, no que presentaremos o manifesto de reivindicacións que acordamos e lembraremos con este acto aos que estiveron presos nesa illa agardando o seu fatal final e, neste ano, especialmente ás súas familias.


http://www.igmemoria.org/home
Programa:
· 10:00 Embarque desde o porto de Cesantes.
· 11:00 Lectura do manifesto e intervencións das familias dos represaliados
· 11:30 Actuacións poético-musicais.
· 12:00 Ofrenda floral no balo do cemiterio
· 14:00 Embarque de regreso a Cesantes.

--------------------------------


DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DA INICIATIVA GALEGA POLA MEMORIA
           
 1. Condena do franquismo, que foi declarado en decembro de 1946 pola ONU como un réxime criminal.
 2. Recoñecemento explícito da resistencia antifranquista e de todas as persoas que loitaron pola liberdade.
 3. Declaración da nulidade dos xuízos franquistas, de todos os procesamentos, sentenzas, expedientes, condenas e sancións, tanto durante a Guerra Civil como na posterior Ditadura, ate a aprobación da Constitución española no ano 1978.
 4. Aplicación do dereito internacional sobre as vítimas da represión franquista, incompatible con calquera mecanismo de impunidade: imprescriptibilidade, dereito a saber, dereito á xustiza, dereito á reparación.
 5. Consideración dos crimes do franquismo como delitos contra a humanidade.
 6. Obrigatoriedade para todas as administracións (central, autonómica e local) de retirar dos espazos públicos os símbolos franquistas e as referencias ás persoas relacionadas coa Ditadura, así como da conservación dos “lugares de memoria” entendidos como referentes dos valores democráticos e recordatorio dos crimes cometidos polo franquismo.
 7. Apoio á conservación e potenciamento dos arquivos da memoria, tanto públicos como de partidos, sindicatos, fundacións e outras entidades.
 8. Instar á Administración a que apoie aos familiares das vítimas da represión na procura de información, presentación de reclamacións, etc.
 9. Intervención pública das distintas administracións nos labores de localización, identificación das foxas de enterramentos das vítimas do franquismo e, no seu caso, exhumación, divulgando os resultados; elaboración dun protocolo de actuación científica multidisciplinar.
 10. Revisión dos currículos escolares, fomentando e apoiando a elaboración de materiais didácticos sobre o período republicano, a sublevación militar fascista, a Ditadura e a resistencia antifranquista.
 11. Regulación da apoloxía do franquismo como delito e prohibición de toda exaltación do mesmo.
 12. Anulación, seguindo a recomendación da Comisión de Dereitos Humanos da ONU datada o 30/10/2008, da Lei de Amnistía do ano 1977.

En base á devandita declaración de principios, os colectivos acordan presentar as seguintes reivindicacións á Xunta de Galicia:
a) Completar o Proxecto xa iniciado pola Consellería de Cultura denominado “As Vítimas, Os Nomes, As Voces, Os Lugares” relativo á represión franquista en Galicia, coa publicación dos seus resultados, conservando o 100% do seu financiamento.

b) Elaboración por parte do Parlamento Galego dunha Lei para a creación dun Centro da Memoria de carácter público, cuxa finalidade sexa a investigación, a documentación e a divulgación da memoria da represión franquista no noso país, así como a promoción de políticas públicas de memoria .

c)  Elaboración dunha Lei específica galega, como xa teñen outras comunidades, sobre ás vítimas da represión franquista, que amplíe os dereitos recoñecidos pola lei estatal.

d)  Potenciamento de toda a infraestrutura (oficinas) de atención ás vítimas do franquismo, así como facilitar as xestións para solicitar as axudas e recoñecemento que contempla a lei da Memoria Histórica.

e) En aplicación da Lei da Memoria Histórica, elaboración pola Xunta dun catálogo de todas as rúas de Galicia relacionadas co franquismo, así como monumentos, estatuas, escudos, etc. de exaltación da Ditadura e do levantamento militar de 1936, establecendo un plan para a súa eliminación.

f). Continuidade do Convenio coa Universidade de Santiago e o Instituto de Medicina Legal de Galicia para a exhumación das vítimas da represión franquista. Aplicación da Lei aprobada pola Xunta sobre as foxas. Sinatura do convenio de colaboración co Estado para a localización e exhumación das vítimas, que xa foi cumprimentado por varias comunidades autónomas.

g) Apertura inmediata ao público do Pazo de Meirás e aplicación das sancións correspondentes no caso de que a familia Franco continúe coa súa política dilatoria. Que a Xunta realice xestións para a recuperación do Pazo para o patrimonio público.

h) Promoción por parte da Xunta da investigación para a recuperación da Memoria Histórica, así como o fomento da axuda e colaboración para actividades e iniciativas promovidas por entidades, asociacións e institucións sobre o recoñecemento das vítimas da represión franquista.

i) Consolidar a Illa de San Simón como Lugar de Memoria de especial significación na historia de Galicia e como tal debe ser sinalizado, patrimonializado e promovido. Isto concrétase en:

- Respectar a musealización xa acometida na Illa en lembranza da Colonia Penitenciaria, incluíndo a exposición, as placas de homenaxe e as distintas propostas estéticas xa realizadas.

- Potenciar a Illa como espazo para a realización de actividades relacionadas coa recuperación da memoria histórica, facilitando as visitas de grupos promovidas polas asociacións memorialísticas.

- Levar a cabo o Centro Documental sobre a Memoria da Colonia Penitenciaría da Illa de San Simón, incorporando a documentación histórica depositada en malas condicións no Centro Penitenciario de A Lama.

- Facilitar a realización do acto que, dende o ano 2006, vén celebrándose o 18 de Xullo na Illa como homenaxe nacional ás vítimas do franquismo en Galicia.
                                                                                          Illa de San Simón, a 18 de Xullo de 2010

Enderezo de coordinación da Iniciativa Galega pola Memoria

http://www.igmemoria.org

1 comentario:

David Simón dijo...

La Iniciativa Galega pola Memoria nace en San Simón
Las asociaciones buscan interlocución con sociedad y políticos
TERESA CUÍÑAS - Vigo - 19/07/2010
Cerca de 300 personas relacionadas con 40 asociaciones memorialistas y de colectivos sociales y culturales gallegos participaron ayer en la presentación oficial de la plataforma Iniciativa Galega pola Memoria (Igm), en el acto que, desde 2006, cada 18 de julio recuerda en el archipiélago de San Simón (Redondela) las consecuencias del golpe de Estado fascista.

Cerca de 300 personas relacionadas con 40 asociaciones memorialistas y de colectivos sociales y culturales gallegos participaron ayer en la presentación oficial de la plataforma Iniciativa Galega pola Memoria (Igm), en el acto que, desde 2006, cada 18 de julio recuerda en el archipiélago de San Simón (Redondela) las consecuencias del golpe de Estado fascista. El movimiento arrancó en 2007 al hilo de la elaboración de la Ley de Memoria Histórica, pero es en el momento presente, ante la redefinición del conjunto insular como Illa do Pensamento por parte de la Consellería de Cultura, cuando sus impulsores, los grupos memorialistas, han tomado la determinación de darle cobertura jurídica para convertir lo que era tan solo un punto de encuentro en portavoz de sus demandas e interlocutor con los agentes sociales y políticos.

Precisamente una de ellas consiste en "la pervivencia de San Simón como lugar de memoria", explicó Lola Varela, presidenta de una de las asociaciones integradas en Igm, Verbo Xido de Cerdedo. El documento fundacional del colectivo está articulado en dos partes: declaración de principios (condena del franquismo, anulación de juicios, colaboración de las Administraciones en las exhumaciones, supresión de la simbología fascista, etc.) y relación de requerimientos dirigida a la Xunta de Galicia, en donde figuran, entre otras peticiones, la continuidad del proyecto interuniversitario As vítimas, os nomes, as voces, os lugares, la creación de un Centro de Memoria con carácter público, la aprobación de una ley gallega que reconozca los derechos de las víctimas, la prolongación del convenio con el Instituto de Medicina Legal de Galicia para la apertura de fosas y la apertura al público del Pazo de Meirás, con previsión de sanciones aplicables a la familia Franco en caso de "continuar con su política dilatoria", según recoge el escrito. Las adhesiones a la plataforma se pueden formalizar a través de la web www.igmemoria.org, donde ya figura la conformidad de la Asociación Galega de Historiadores, CIG, Fundación 10 de Marzo, Esculca, Instituto de Estudos Miñoraños y Redes Escarlata, además de sociedades dedicadas a la recuperación de la memoria histórica.

En esta ocasión, el homenaje a las víctimas del franquismo estuvo dedicado a los familiares de los represaliados a través de las intervenciones del vigués Antonio Monroi, hijo de un sindicalista de la CNT asesinado, quien recordó cómo su madre luchó para salir adelante sola y con nueve hijos, y del ex preso Heriberto Rodríguez.
http://www.elpais.com/articulo/Galicia/Iniciativa/Galega/pola/Memoria/nace/San/Simon/elpepuespgal/20100719elpgal_9/Tes