miércoles, 7 de abril de 2010

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 7 DE ABRIL DE 2010 ("MIL CIUDADES, MIL VIDAS") Y COMUNICADO DEL PSdeG-PSOE de Ourense

El Día Mundial de la Salud 2010 (7 de abril) se centra en la urbanización y la salud. http://www.who.int/world-health-day/2010/Spanish_WHD2010_brochure.pdf
El tema elegido responde a la voluntad de reconocer los efectos que tiene la urbanización tanto en nuestra salud colectiva, a escala mundial, como en la salud de cada uno de nosotros. Prácticamente todo el crecimiento demográfico durante los próximos 30 años tendrá lugar en las zonas urbanas. Este fenómeno afecta a cuestiones como el agua, el medio ambiente, la violencia y los traumatismos, las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo como el uso de tabaco, una alimentación poco saludable, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y los riesgos asociados a los brotes de enfermedades. La planificación urbana puede promover hábitos saludables y la seguridad mediante inversiones en transporte activo, el diseño de zonas destinadas a la actividad física y la aprobación de reglamentos contra el tabaco y a favor de la inocuidad de los alimentos. También puede promover la mejora de las condiciones de vida urbana en las esferas de la vivienda, el agua y el saneamiento. Una ciudad integradora que sea accesible y dé calidad de vida a todas las edades beneficiará a todos sus habitantes.
Los objetivos mundiales de la campaña son: Mil ciudades: abrir los espacios públicos a la salud, ya sea para realizar actividades en los parques, reuniones ciudadanas, campañas de limpieza, o cerrar parte de las calles al tránsito de vehículos motorizados. Mil vidas: reunir mil relatos de promotores de la salud urbana que, por sus iniciativas, hayan tenido un impacto considerable en la salud de sus ciudades.
DIA MUNDIAL DA SAUDE 2010 en Ourense
------------ Día Mundial da Saúde 7 de abril 2010
COMUNICADO del PSdeG-PSOE de Ourense,
por Alberto Fidalgo (secretario de Sanidade da Comisión Executiva Provincial) y Carmen Acuña (Deputada Autonómica). (7-4-2010).
O PsdeG de Ourense con motivo do día mundial da saúde quere manifestar en primeiro lugar o renovado compromiso do PSOE co dereito constitucional a protección da saúde recollido no artigo 43 da Constitución e desenvolvida pola Ley General de Sanidad del 25 de abril de 1986 e concretada no ámbito galego ca Lei da Saude de Galicia do ano 2008. O logro acadado co esforzó de todos con implicación dos diferentes gobernos socialistas fan do noso sistema sanitario un dos mellores do mundo en beneficio do conxunto dos cidadáns. Sen embargo, a provincia de Ourense con un índice de envellecemento do 30% e onde a dispersión poboacional engaden novas dificultades e necesita dun esforzo continuado das administracións sanitarias, tan como se fixo durante o Goberno de Touriño. Goberno no que se acadaron en Ourense as maiores inversións sanitarias en instalacións, tecnoloxía e equipamentos ( renovación total da tecnoloxía radiolóxica, ecografía, material quirúrxico, novos aceleradores liñais, unidade hemodinámica, novas hospitalización do CHOU, oncoloxía no Barco e Verín, diálise en Verín, unidade móbil de detención do cancro de mama, posta en marcha programas de saúde para a muller, receita electrónica, novos centros de saude…). Se acadaron tamén os mellores resultados da xestión sanitaria en listas de espera, rendemento quirúrxico etc e sendo tamén o impulso que se deu a atención primaria un referente para toda Galicia. Lamentamos e condenamos a paralización e o continuo recorte nas prestacións, servizo e equipamento que veñen a producirse neste ano de goberno de Núñez Feijoo e que repercute negativamente na cidadanía e na motivación dos profesionais: conxelación e redución de plantillas, paralización dos centros de saúde do Couto e do 21, paralización dos programas de saúde dirixidos a mulleres, o desmantelamento da unidade móbil de detención do cancro de mama que afecta sobre todo as mulleres do rural, a anunciada tamén desmantelación dos puntos de atención a drogodependentes e a crecente lista de espera de consultas. Agora ven a certificar a defunción da atención primaria co anunciado decreto da xerencia única e estes días asistimos o anunciado histórico peche do Hospital de Piñor, o que engadirá un peldaño mais o continuo colapso das urxencias do CHOU por falla de camas. O PSdeG quere renovar neste día mundial da saúde o seu compromiso ca cidadanía, cos pacientes e cos profesionais e co sistema público de saúde e seguiremos renovando pola vía institucional Parlamento de Galicia, pero tamén os concellos cas súas iniciativas a seguir denunciando as paralizacións progresivas do PP, pero tamén, as iniciativas de apoio a defensa e accións concretas que impidan a perda en Ourense dos niveis acadados de protección da saúde. Tamén, amosamos o apoio as iniciativas cidadáns que promoven a defensa da sanidade pública posta en risco polo embate privatizador do PP. Finalmente queremos facer unha chamada a cidadanía para que valore con reponsabilidade e defenda o seu sistema público de saúde e coide tamén da súa propia saúde que cada vez depende máis dos hábitos saudables. Neste senso, celebramos o compromiso dos concellos socialistas porque xeran espazos públicos e prácticas saudables, felicitamos especialmente o concello de Ourense polo seu liderazgo nesta práctica, como ven se merece a Cidade de Ourense, Cidade Saudable.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

No hay comentarios: